Dawać i czerpać. Uczyć się i dzielić wiedzą...
Sprawdź na kanałach #rozmowynazapleczu dawniej #ekomersowakawa

Zmiana w ustawie o ochronie konsumenta – co to znaczy dla ecommerce?

Jak w praktyce będzie wyglądać ochrona konsumencka dla przedsiębiorców? Według obowiązujących przepisów „konsument” to osoba fizyczna, która dokonuje z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (22(1) k.c). Prawa konsumenckie takiej osoby reguluje Kodeks Cywilny, który przewiduje m.in prawo do rękojmi. Niejasności w tej kwestii jak zawsze wzbudzały różne interpretacje prawa. […]