Zmiana w ustawie o ochronie konsumenta – co to znaczy dla ecommerce?

14 grudnia 2020

Od 1 stycznia 2021 roku wchodzą w życie zmiany w prawie konsumenckim oraz nowelizacja Kodeksu Cywilnego. Najważniejsza zmiana dotyczyć będzie rozszerzenia ochrony konsumenckiej na przedsiębiorców, czyli osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. Rozszerzenie ochrony dotyczyć będzie zawierania umów nienależących do przedmiotu działalności gospodarczej. Dla kupującego oznacza to większą ochronę i łatwiejszą reklamację. A co to znaczy dla branży ecommerce?

Jak w praktyce będzie wyglądać ochrona konsumencka dla przedsiębiorców?

Według obowiązujących przepisów “konsument” to osoba fizyczna, która dokonuje z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (22(1) k.c). Prawa konsumenckie takiej osoby reguluje Kodeks Cywilny, który przewiduje m.in prawo do rękojmi.

Niejasności w tej kwestii jak zawsze wzbudzały różne interpretacje prawa. Czy zakup drukarki lub laptopa przez fryzjerkę jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową? No właśnie.

Od 1 stycznia 2021 roku ochrona konsumencka obejmie również przedsiębiorców, którzy zawrą umowę związaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą, ale nie będzie ona dla tej osoby posiadała charakteru zawodowego. 

W związku z tą zmianą bez względu na to, czy fryzjerka zakupi narzędzia fryzjerskie, czy laptopa,  będzie podlegała ochronie konsumenckiej.

W ramach tej nowelizacji jednoosobowemu przedsiębiorcy przysługiwać będą uprawnienia przyznawane do tej pory jedynie konsumentom, m.in.:

  • ochrona przed stosowaniem we wzorcach umownych niedozwolonych klauzul
  • możliwość odstąpienia od umowy zawartej na odległość poza lokalem
  • prawo rękojmi za wady
  • wydłużenie okresu przedawnienia rękojmi

Jednoosobowemu przedsiębiorcy nie będzie przysługiwać jednak prawo do korzystania z pomocy rzeczników praw konsumentów oraz UOKiK.

Kiedy przedsiębiorca będzie konsumentem?

Przedsiębiorca jest konsumentem, a w związku z tych chroni go prawo konsumenckie, wówczas, gdy zakup nie będzie posiadał dla niego charakteru zawodowego. Będzie to ustalane na podstawie wpisu do CEIDG. Obowiązkiem przedsiębiorcy będzie weryfikacja transakcji na podstawie kodów działalności PKD.

Trzeba wiedzieć, że ochrona konsumencka przedsiębiorców obejmie tylko przedsiębiorców prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Nie obejmie przedsiębiorców w ramach spółek jawnych czy partnerskich.

Zmiany w Kodeksie Cywilnym – co faktycznie zmieni się dla właścicieli e-sklepów?

Wprowadzenie zmian w Kodeksie Cywilnym to jedno, ale jakie faktyczne zmiany pociąga za sobą nowelizacja?

Niedozwolone klauzule

Zmiana Kodeksu Cywilnego spowoduje, że od tej pory przedsiębiorcę nie będą obowiązywały tzw. niedozwolone klauzule umowne. To znaczy, że właściciel sklepu internetowego nie będzie mógł:

  • zapewnić właściwości sądu według miejsca siedziby sklepu;
  • zmienić umowy z Przedsiębiorcą bez uprzedniego wskazania w umowie ważnych przyczyn;
  • wyłączyć odpowiedzialności za nienależyte wykonanie zobowiązania (z wyjątkiem rękojmi).

Wydłużenie okresu przedawnienia z tytułu rękojmi

Wraz z nowymi przepisami okres roszczenia na podstawie rękojmi wydłuża się z roku do dwóch lat od dnia wydania rzeczy konsumentowi.

Uznanie reklamacji po bezskutecznym upływie 14 dni

W sytuacji, gdy właściciel sklepu nie ustosunkuje się w ciągu 14 dni do reklamacji złożonej przez Przedsiębiorcę na mocy nowych praw, który żąda wymiany rzeczy, usunięcia wady lub złożył oświadczenie o obniżenie ceny, określając o jaką kwotę, ma ona być obniżona, zakłada się, że żądanie to jest zasadne i właściciel sklepu musi je spełnić.

Domniemanie istnienia wady fizycznej

Według nowych przepisów Przedsiębiorcy przysługuje prawie roczne domniemanie istnienia wady fizycznej w chwili wydania rzeczy. Oznacza to, że w przypadku wystąpienia wady produktu przed upływem roku od dnia wydania rzeczy, domniemywa się, że wada istniała już w momencie przekazania jej konsumentowi. W związku z tym odpowiada za nią sprzedawca. W takiej sytuacji to sprzedawca będzie musiał udowodnić, że było inaczej.

Większa odpowiedzialność sprzedawcy za towar

Według obecnie obowiązującego prawa przedsiębiorca tracił możliwość rękojmi, jeśli nie zbadał rzeczy w czasie i w sposób przyjęty przy rzeczach tego typu, a także nie zawiadomił niezwłocznie sprzedawcy o wadzie. Natomiast jeśli wada wyszła na jaw później – jeśli nie poinformował o niej sprzedawcy niezwłocznie po jej zaistnieniu. Wejście w życie nowych przepisów powoduje, że przedsiębiorca będzie miał więcej czasu na sprawdzenie przesyłki i poinformowanie o wystąpieniu ewentualnych wad.

Co wprowadzane zmiany oznaczają dla ecommerce i co należy zrobić?

Zmiany w ustawie dotknął w szczególności przedsiębiorców, którzy zawierają umowy na odległość oraz świadczą usługi w oparciu o ogólny regulamin, nieuzgadniany indywidualnie. Są to przede wszystkim sklepy internetowe, serwisy internetowe, aplikacje, a także dostawcy usług typu SAAS. 

O czym musisz pamiętać, będąc właścicielem sklepu internetowego? Przede wszystkim o:

  • aktualizacji regulaminów;
  • aktualizacji wzorów umów;
  • poinformowaniu Klientów będących przedsiębiorcami na temat wprowadzonych zmian i prawie odstąpienia od umowy.

Jeśli jesteś właścicielem sklepu internetowego to na Twoich barkach spoczywać będzie również konieczność poprawnej weryfikacji zakupu. Musisz więc sprawdzać czy dany przedsiębiorca dokonał zakupu o charakterze zawodowym czy niezawodowym. 

Jednym ze sposobów, który może nieco usprawnić ten proces, jest np. wprowadzenie checkboxa z oświadczeniem, które kupujący będzie musiał wypełnić podczas robienia zakupów. Możesz również ręcznie weryfikować Klientów zgodnie z CEIDG.

Ponadto, w praktyce wprowadzone zmiany w prawie mogą oznaczać, że tradycyjne rozróżnienie na “kupuję jako osoba prywatna/firma” prawdopodobnie powinno się zmienić na “osoba prywatna rozumiana także jako działalność gospodarcza”. 

Jeśli chcesz dowiedzieć się, jak wprowadzić wymagane zmiany dla sklepu internetowego na PrestaShop lub SOTE napisz wiadomość na adres: biuro@convertis.pl

Jeśli jesteś właścicielem sklepu na platformie SOTE i chcesz usprawnić proces reklamacji i zwrotów, zobacz nasz dedykowany moduł RMA.

Źródła:

https://www.hplegal.pl/publikacje/artykul/2020-08-28-rozszerzenie-ochrony-konsumenckiej-na-jednoosobow

https://bezprawnik.pl/ochrona-konsumencka-dla-przedsiebiorcow-2021/

https://www.kancelaria-kpp.pl/rozszerzenie-ochrony-konsumenckiej-na-osoby-fizyczne-prowadzace-jednoosobowa-dzialalnosc-gospodarcza/

https://legalgeek.pl/styczniowe-zmiany-prawa-dla-e-commerce-przedsiebiorca-jak-konsument/

 

Zobacz także:

Aktualny status dostępności produktu w e-sklepie na SOTE

Wybór hostingu dla sklepu na PrestaShop

Moduł HTML Blocks – edytuj treści na PrestaShop