Jak bezpiecznie dokonywać masowych operacji na cenach produktów w sklepie na SOTE?

27 sierpnia 2020

Niedawno jeden z naszych Klientów zgłosił się do nas z prośbą o rozwiązanie jego problemu. Producent, którego produkty sprzedaje w swoim sklepie internetowym, podniósł swoje ceny. Klient postanowił więc, że również nieco zmodyfikuje stawkę na asortyment danej marki. Okazało się jednak, że produktów jest na tyle dużo, że ręczna zmiana cen byłaby nie tylko bardzo czasochłonna, ale też nie do końca bezpieczna ze względu na ryzyko pomyłki. Stanęliśmy więc przed wyzwaniem stworzenia dedykowanego modułu, który pozwoli w bezpieczny sposób dokonywać operacji na wielu produktach.

Efektem pracy naszych programistów jest moduł zmiany cen i stawek VAT, który pozwala w bezpieczny sposób zmieniać ceny wielu produktów na raz. Dzięki modułowi możliwa jest także masowa modyfikacja stawki podatku VAT. Moduł jest kompleksowy i uwzględnia zmiany w wersji procentowej oraz kwotowej, a także cenę zaokrągloną lub w wersji bez zaokrąglenia.

Standardowa zmiana cen w sklepie na SOTE

Standardowo w sklepie internetowym na SOTE możemy operować cenami, poprzez wprowadzenie zmian w poszczególnych produktach, a także eksport i import plików CSV. Możliwe jest więc wyeksportowanie całej bazy produktów, filtrowanie według potrzeb, wprowadzenie zmian w pliku, a następnie zaimportowanie zmodyfikowanej bazy ponownie do sklepu. Ceny produktów w sklepie na SOTE można również zmienić poprzez wykorzystanie systemów magazynowych. Sytuacja naszego Klienta dotyczyła jednak zmiany cen produktów bezpośrednio w sklepie, bez używania zewnętrznych narzędzi.

Jak działa moduł zmiany cen i stawek VAT? 

Dzięki modułowi możemy wybrać czy wprowadzana zmiana dotyczy ceny netto czy brutto produktów, a także w jaki sposób chcemy zmienić cenę tzn. czy ma ona być zwiększona czy zmniejszona. Moduł umożliwia zmianę wartości zarówno kwotowej, jak i procentowej. Ponadto, możemy wybrać czy zmieniana cena ma zostać zaokrąglona czy nie.

Jak to wygląda w praktyce?

Działanie modułu w praktyce można wytłumaczyć na prostym przykładzie. Producent podnosi lub zwiększa swoje ceny o 5%. Chcąc utrzymać tę samą marżę, dzięki odpowiednim filtrom, możemy w szybki i prosty sposób wybrać produkty, dla których również chcemy zwiększyć lub obniżyć cenę.

Przykład: Wybieramy zakres, dla którego mają zostać wprowadzone zmiany, a więc dla wszystkich produktów producenta X, bez względu na cenę (a więc o pełnym zakresie cenowym), niezależnie od stawki VAT. Dodatkowo możemy określić, aby były to produkty tylko aktualnie dostępne w sklepie lub możemy pominąć ten warunek. W ten sposób moduł wyfiltruje tylko określone przez nas produkty, a więc te, które mieszczą się w zakresie, który wybraliśmy.

Następnie możemy wybrać w jaki sposób chcemy zmniejszyć lub zwiększyć cenę danego produktu. W tym wypadku możemy założyć, że każdy produkt ma podnieść swoją cenę o 5% brutto. System pokaże nam od razu, jaki będzie skutek naszej operacji, czyli ile będzie wynosiła nowa cena netto oraz brutto.

Jeśli ceny, które wskazuje system będą poprawne, należy zaakceptować zmiany, a następnie wprowadzić realne zmiany w bazie danych. System jednocześnie stworzy plik CSV zawierający tzw. backup wraz z raportem dotyczącym zmian i uwzględniającym pierwotne ceny. Jeśli ceny zawierają błędy, możemy w łatwy sposób je przywrócić.

Zmiany stawek podatku VAT

Moduł w prosty sposób pozwala także masowo zmienić stawki podatku VAT. Jest to szczególnie przydatne, zwłaszcza w ostatnim czasie, kiedy mieliśmy sytuację ze zmianą stawek podatku VAT z 18 na 23% lub odwrotnie. 

Klient posiadał w swoim sklepie mnóstwo produktów, dla których należało zmienić stawkę VAT. Ręczna i mozolna zamiana byłaby wykańczająca. Dzięki funkcjonalności modułu Klient mógł w prosty sposób ustawić, że nie chce zmieniać cen produktów, a jedynie ich stawkę VAT.

Przykład: Dla produktów z kategorii X lub danego producenta, można zmienić stawkę podatku VAT z 18% na stawkę 23%. 

Moduł pozwala nie tylko w bezpieczny sposób zmieniać ceny, ale też czyni ten proces bardzo szybkim. Dzięki niemu, możliwe jest zupełne pominięcie podstawowej metody, którą jest ręczny eksport i import plików. 

Moduł pozwolił zaoszczędzić Klientowi mnóstwo czasu przy jednoczesnej gwarancji bezpieczeństwa całej operacji. W szybki sposób mógł zmienić ceny oraz stawki VAT bardzo dużej ilości produktów.

 

Zobacz także:

Case studies: moduł dla SOTE SHOP – Obsługa reklamacji i zwrotów

Produkty niedostępne, nieaktywne i błąd 404 w sklepie internetowym – trzy moduły dla SOTE SHOP, które mogą rozwiązać twoje problemy

Dlaczego moduły dla SOTE SHOP czasem warto modyfikować – czyli jak stworzyć rozwiązanie szyte na miarę w rozsądnej cenie?