Kara UOKiK – jak Convertis pomógł dostosować sklep do wymogów prawnych w 2 dni!

30 listopada 2023

Listopadowy poniedziałek 2023 roku dla jednego z naszych Klientów, rozpoczął się nietypową sytuacją – kontrolą urzędu. 

Kontrola ze strony Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) ujawniła braki w spełnianiu wymogów prawnych dotyczących informacji na stronie internetowej sklepu. W wyniku tego, firma otrzymała karę w wysokości 500 zł, z zagrożeniem znacznie wyższej grzywny, jeśli nie spełni warunków przed kolejną planowaną kontrolą.

Problem Zidentyfikowany przez UOKiK: Brak informacji o cenach jednostkowych

UOKiK skoncentrował się na dwóch głównych aspektach:

  • Brak informacji o cenach jednostkowych dla produktów o różnych pojemnościach: W przypadku produktów, których pojemność była podawana w mililitrach, brakowało informacji o cenie za 1 litr.
  • Brak informacji o cenach jednostkowych w zestawach: W przypadku zestawów zawierających kilka sztuk tego samego lub podobnego towaru, brakowało informacji o cenie jednej sztuki towaru w zestawie.

Natychmiastowa reakcja Convertis – szybkie rozwiązanie problemu

Po otrzymaniu zgłoszenia od Klienta, zespół Convertis natychmiast przystąpił do działania. Wspólnie z Klientem podjęto decyzję o zastosowaniu modułu, który spełniał wymagania dyrektywy europejskiej 98/6/WE.

Tomek, jeden z naszych specjalistów, wgrał moduł z cenami jednostkowymi na kopię sklepu oraz wersję na żywo. Po krótkim okresie testów i konfiguracji ze strony Convertis, problem został rozwiązany. Moduł został dostosowany do potrzeb Klienta, a Klient otrzymał krótkie szkolenie online w zakresie obsługi nowego narzędzia.

Rozwiązanie problemu 

Wykorzystany moduł okazał się kluczowym rozwiązaniem, umożliwiającym automatyczne obliczanie podstawowej ceny produktów oraz wyświetlanie informacji o cenie za jednostkę miary. Moduł skutecznie sprawdzi się zarówno dla produktów pojemnościowych, jak i zestawów, poprawiając prezentację cen na stronie produktów, w koszyku oraz w podsumowaniu zamówienia.

Czas implementacji i dalsze działania

Implementacja modułu zajęła około 3 godzin, a dodatkowe dostosowania wizualne sklepu jeszcze godzinę. Zespół Convertis podkreśla również możliwość automatyzacji procesu dla sklepów z dużą ilością produktów.

Obecnie oczekujemy na wyniki ponownej kontroli, którą Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów przełożył na kolejny tydzień. W międzyczasie, analizując konkurencję, zauważyliśmy, że wiele sklepów internetowych nie informuje o cenach jednostkowych, co może prowadzić do podobnych sytuacji. Sprawdź, czy dotyczy to także Twojego sklepu!

Podsumowanie 

Ten przypadek skutecznie pokazuje, jak ważne jest dostosowanie sklepu do aktualnych przepisów prawa. W Convertis jesteśmy gotowi pomagać swoim Klientom w spełnieniu wymagań prawnym, dostarczając skuteczne rozwiązania. Działania wdrożone dla tego Klienta stanowią jedynie przykład naszej gotowości do natychmiastowego reagowania i pomocy w trudnych sytuacjach.

Zachęcamy innych klientów Convertis do skonsultowania się z nami w sprawie dostosowania swoich sklepów do wymogów UOKiK, a także do rozważenia implementacji modułu w celu uniknięcia podobnych problemów w przyszłości. Wspólnie możemy działać skutecznie i zapewnić, że Wasze sklepy internetowe będą zawsze zgodne z najnowszymi regulacjami.