Moduł Multistore Sote

27 lipca 2021

Multistore to określenie sposobu zarządzania wieloma sklepami internetowymi lub kilkoma wersjami tego samego sklepu online za pomocą jednego wspólnego interfejsu, lub poprzez jeden panel administracyjny. System multistore pozwala scentralizować zarządzanie kilkoma witrynami e-commerce przy jednoczesnym zmniejszeniu obciążenia pracą. Wiele platform e-commerce umożliwia sprzedawcom tworzenie i zarządzanie witrynami multistore, jednak osoby działające na SOTE były dotychczas pozbawione tej możliwości. W Convertis skutecznie eliminujemy ograniczenia w handlu internetowym, dlatego stworzyliśmy moduł multistore. 

Tryb multistore to niezwykle praktyczne rozwiązanie dla sprzedawców online, którzy chcą równocześnie rozwijać kilka sklepów posiadających wspólne cechy, takie jak produkty, czy klienci. Multisklep to przede wszystkim jeden back-end dla kilku sklepów front-end. Wspólne zaplecze umożliwia sprawne zarządzanie klientami, zamówieniami, aktywnościami produktów i ich cenami. Wdrożenie trybu multistore jest szczególnie zalecane w przypadku sprzedawców, którzy:

  • chcą oddzielić handel B2B (hurtowy z innymi firmami) od B2C (handlu detalicznego z klientami prywatnymi),
  • zamierzają prowadzić osobne sklepy w różnych językach, 
  • planują prowadzenie sklepów online na odrębnych subdomenach, 
  • potrzebują mieć dostęp do jednej historii zamówień i faktur dla wszystkich prowadzonych sklepów online. 

Moduł multistore od Convertis

Moduł multistore umożliwia sprawne i efektywne zarządzanie kilkoma sklepami online za pomocą SOTE, przy wykorzystaniu jednego panelu administracyjnego. Jeżeli właściciel lub administrator witryny będzie chciał wprowadzić zmiany we wszystkich posiadanych sklepach, zdecydowanie łatwiej będzie zrobić to globalnie, niż dokonywać osobnych modyfikacji w poszczególnych back-endach. Aby precyzyjnie przedstawić możliwości modułu, poniżej zamieściliśmy opisy najistotniejszych funkcji naszego rozwiązania. 

Idea działania na kontekstach

Podstawowym założeniem modułu multistore było umożliwienie osobom zarządzającym witrynami e-commerce, szybkie przełączanie się między ustawieniami poszczególnych sklepów lub dokonanie globalnych zmian za pośrednictwem jednego panelu administracyjnego. W tym celu interfejs back-office został wyposażony w możliwość przełączania się pomiędzy poszczególnymi kontekstami a tym samym, wprowadzone zmiany mogą mieć zastosowanie zarówno do jednego ze sklepów, jak i do wszystkich subdomen jednocześnie. 

Moduł zapamiętuje ustawienia dla danej sesji, co oznacza, że jeżeli w trakcie jednej sesji wprowadzane są modyfikacje dla jednego ze sklepów, nie jest konieczne każdorazowe wskazywanie tego kontekstu jako właściwego.

Przykładowy widok przełączania pomiędzy dwoma sklepami: B2B oraz B2C

Przykładowy widok przełączania pomiędzy dwoma sklepami: B2B oraz B2C

Moduł multistore – zarządzanie dostępnością produktów

Moduł multistore umożliwia administratorom zarządzanie dostępnością produktów w sklepach z poziomu jednej, wspólnej listy produktów. Dla maksymalnej wygody osoby zarządzającej lista produktów została wyposażona w możliwość sortowania po dostępności w odpowiednich sklepach. Dzięki temu możliwe jest szybkie zorientowanie się, które produkty są aktualnie dostępne w poszczególnych subdomenach. Tym samym funkcja pozwala skutecznie zapobiegać powstawaniu duplikatów w asortymencie.

Ustawienia aktywności produktów dla sklepu B2B oraz sklepu B2C

Ustawienia aktywności produktów dla sklepu B2B oraz sklepu B2C

Widok listy filtrowania produktów w zależności od dostępności w poszczególnych sklepach online

Widok listy filtrowania produktów w zależności od dostępności w poszczególnych sklepach online

Indywidualna szata graficzna

Każdy sklep zarządzany w trybie multistore może mieć własny styl front-office. Opracowany przez nas moduł umożliwia tworzenie indywidualnych tematów graficznych, a następnie przypisanie ich odpowiednim subdomenom z poziomu widoku panelu zarządzania wersjami językowymi sklepu. Dzięki temu możliwe jest nadanie zupełnie innego wyglądu i charakteru poszczególnym sklepom online.

Widok tworzenia nowego tematu graficznego

Widok tworzenia nowego tematu graficznego

Przypisywanie określonego tematu graficznego konkretnej domenie z poziomu widoku zarządzania wersjami językowymi

Przypisywanie określonego tematu graficznego konkretnej domenie z poziomu widoku zarządzania wersjami językowymi

Zarządzanie klientami

Moduł multistore został również wyposażony w odpowiednie filtry do zarządzania osobami kupującymi w sklepie online. Użytkownik, który zamówi produkt z poziomu jednego sklepu internetowego, będzie widoczny na osobnej liście kupujących. Zostanie ona wygenerowana dla danej subdomeny. Ten sam schemat dotyczy listy zamówień. Jeżeli klient złoży zamówienie w jednym z kilku sklepów internetowych, to zostanie on przypisany do odpowiedniego rejestru dla danej subdomeny. 

Obsługa poczty

Dzięki wdrożeniu modułu możliwe jest wskazanie na poszczególnych subdomenach innych kontaktowych adresów mailowych. Pozwala o skutecznie usprawnić zarządzanie wieloma widokami i osobnymi sklepami internetowymi. 

Płatności online

Właściciele sklepów internetowych mogą za pomocą odpowiedniej funkcji w module, wskazać, które z dostępnych rodzajów płatności online mają być aktywne w poszczególnych subdomenach.

Widok funkcji aktywowania i wyłączania poszczególnych płatności online dla danych sklepów online

Widok funkcji aktywowania i wyłączania poszczególnych płatności online dla danych sklepów online

Generowanie pliku XML

Moduł multistore umożliwia wygodne tworzenie oddzielnego pliku XML dla poszczególnych sklepów internetowych. Następnie właściciele mogą wykorzystać ten plik do importowania produktów lub do synchronizacji z innymi witrynami e-commerce. 

Moduł multistore – skuteczne zarządzanie multisklepem w SOTE jest możliwe!

Główną zaletą modułu multistore od Convertis jest fakt, iż jego wdrożenie nie wymaga wprowadzania żadnych modyfikacji w plikach źródłowych SOTE. Tym samym implementacja modułu jest możliwa praktycznie w przypadku każdej domeny. Ponadto nasze rozwiązanie umożliwia wdrożenie ustawień międzynarodowych. Oznacza to, że każdy sklep można dostosować do specyfiki danego kraju, w zakresie języka, czy waluty sprzedaży. Na specjalne życzenie klienta nasz zespół może dokonać również zmian w modułach znajdujących się na poszczególnych subdomenach. Dzięki temu każda wersja sklepu online będzie posiadała swoje oryginalne moduły i widoki. 

Wydaje się, że moduł od Convertis jest niezbędny dla właścicieli witryn e-commerce, którzy chcą zarządzać kilkoma podobnymi sklepami. Zwłaszcza tymi o wspólnych cechach, w szczególności o tożsamych produktach. Jeżeli zatem chcesz rozwijać kilka sklepów lub rozpocząć działalność na arenie międzynarodowej za pomocą SOTE Shop, lub Presta Shop – zapraszamy do kontaktu. Na każdym etapie współpracy możesz liczyć na nasze wsparcie i konsultacje każdego Twojego pomysłu.