73. Skuteczność oferty – skupienie czy dywersyfikacja? – Greg Albrecht