69. Patologie w agencjach marketingowych – Artur Jabłoński – Konkretnie o marketingu i digitalk.pl