Kara UOKiK – jak Convertis pomógł Klientowi uniknąć kary 20 tys. zł?

Kara UOKiK – jak Convertis pomógł Klientowi uniknąć kary 20 tys. zł?

Listopadowy poniedziałek 2023 roku dla jednego z naszych Klientów, rozpoczął się nietypową sytuacją – kontrolą urzędu UOKiK. 

Kontrola ze strony Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) ujawniła braki w spełnianiu wymogów prawnych dotyczących informacji na stronie internetowej sklepu. W wyniku tego, firma otrzymała karę w wysokości 500 zł, z zagrożeniem znacznie wyższej grzywny w wysokości nawet 20 000 zł, jeśli nie spełni warunków przed kolejną planowaną kontrolą.

Problem Zidentyfikowany przez UOKiK: Brak informacji o cenach jednostkowych

 

 

Dlaczego taki temat?

Czego dokładnie zabrakło na stronie i za co klient otrzymał karę z UOKiK podczas kontroli?

  1. 1. Brak informacji o cenach jednostkowych przy produktach zawierających informację o pojemnościach. A dokładnie w produktach z różnymi kombinacjami pojemności, podanymi w mililitrach zabrakło informacji o cenie za 1 litr.

    Przykład:
    Produkt, który jest płynem i jego pojemność jest podana w mililitrach np. 250 ml, wtedy pod jego stałą ceną za 250 ml powinna znaleźć się informacja o cenie za 1l.

 

  1. 2. Brak informacji o cenach jednostkowych przy zestawach zawierających kilka sztuk tego samego lub podobnego towaru. Dokładnie zwrócili uwagę, że przy regularnej cenie za zestaw zabrakło informacji o cenie jednej sztuki towaru znajdującej się w zestawie.

Przykład:
Zestaw, który zawiera np. 10 szt. tego samego towaru pod regularną ceną za cały zestaw powinien posiadać cenę za jeden produkt w zestawie.

 

Natychmiastowa reakcja Convertis – szybkie rozwiązanie problemu

Po otrzymaniu zgłoszenia od Klienta, zespół Convertis natychmiast przystąpił do działania. Wspólnie z Klientem podjęto decyzję o zastosowaniu modułu, który spełniał wymagania dyrektywy europejskiej 98/6/WE.

Nasi programiści wgrali moduł z cenami jednostkowymi na kopię sklepu oraz wersję na żywo. Po krótkim okresie testów i konfiguracji ze strony Convertis, problem został rozwiązany. Moduł został dostosowany do potrzeb Klienta, a Klient otrzymał krótkie szkolenie online w zakresie obsługi nowego narzędzia.

Rozwiązanie problemu – jak powinny być podawane informacje o cenach jednostkowych i pojemnościach produktu w sklepie internetowym?

Rozwiązaniem w tym przypadku okazał się moduł SBS Base Price PrestaShop.

Moduł spełnia wymagania dyrektywy europejskiej 98/6/WE, która wymaga wyraźnego i jednoznacznego podawania ceny sprzedaży i ceny za jednostkę miary w celu poprawy informacji dla konsumentów i umożliwienia porównywania cen.

Moduł dopasowany do PrestaShop oferuje możliwość automatycznego obliczania podstawowej cen produktów, także tych przecenionych i wyświetlania ich we wszystkich istotnych miejscach.

Wykorzystany moduł PrestaShop okazał się kluczowym rozwiązaniem, umożliwiającym automatyczne obliczanie podstawowej ceny produktów oraz wyświetlanie informacji o cenie za jednostkę miary. Moduł skutecznie sprawdzi się zarówno dla produktów pojemnościowych, jak i zestawów, poprawiając prezentację cen na stronie produktów, w koszyku oraz w podsumowaniu zamówienia.

 

Czas implementacji i dalsze działania, aby uniknąć kary UOKiK

Implementacja modułu zajęła około 3 godzin, a dodatkowe dostosowania wizualne sklepu jeszcze godzinę, poniewaz moduł wymaga dodania hooków w miejscach gdzie ma się wyświetlać. Ewentualne ostylowanie na potrzeby wizualne sklepu to dodatkowe 1h.

Dodatkowo, jeśli klient posiada dużą ilość produktów i nie jest w stanie ręcznie ustawić cen jednostkowych dla każdej kombinacji produktu w panelu sklepu, istnieje możliwość wygenerowania  pliku CSV z produktami, który po dokonanej modyfikacji można wgrać z powrotem do sklepu.

Obecnie oczekujemy na wyniki ponownej kontroli, którą Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. W międzyczasie, analizując konkurencję, zauważyliśmy, że wiele sklepów internetowych nie informuje o cenach jednostkowych, co może prowadzić do podobnych sytuacji. Sprawdź, czy dotyczy to także Twojego sklepu!

Podsumowanie

Ten przypadek skutecznie pokazuje, jak ważne jest dostosowanie sklepu do aktualnych przepisów prawa. W Convertis jesteśmy gotowi pomagać swoim Klientom w spełnieniu wymagań prawnym, dostarczając skuteczne rozwiązania. Działania wdrożone dla tego Klienta stanowią jedynie przykład naszej gotowości do natychmiastowego reagowania i pomocy w trudnych sytuacjach.

Zachęcamy innych klientów Convertis do skonsultowania się z nami w sprawie dostosowania swoich sklepów do wymogów UOKiK, a także do rozważenia implementacji modułu w celu uniknięcia podobnych problemów w przyszłości. Wspólnie możemy działać skutecznie i zapewnić, że Wasze sklepy internetowe będą zawsze zgodne z najnowszymi regulacjami.

Powered by Trust.Reviews