Polityka prywatności

CONVERTIS Sp. z o.o. gwarantuje, że Państwa dane osobowe są przetwarzane w sposób zapewniający im odpowiednie bezpieczeństwo i poufność, w tym ochronę przed nieuprawnionym dostępem lub wykorzystaniem. W celu zapewnienia rzetelności i przejrzystości przetwarzania przez nas danych osobowych poniżej przedstawiamy w zwięzły i jasny sposób, kto będzie administratorem Państwa danych osobowych, cele przetwarzania tych danych, Państwa praw oraz dalsze istotne informacje z tym związane.

I Słownik pojęć 

Wskazane niżej pojęcia mają następujące znaczenie w niniejszej Polityce prywatności:

 1. Administrator – CONVERTIS Sp. z o.o.,
 2. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych);
 3. Strona internetowa – niniejsza strona internetowa.

II Administrator danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest CONVERTIS Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy Al. Komisji Edukacji Narodowej 93, 02-777 Warszawa, wpisana do krajowego rejestru sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS: 0000466653, REGON: 146739686, NIP: 5272699821, z kapitałem zakładowym w wysokości 30.000,00 zł.

Możecie się Państwo z nami skontaktować we wszystkich sprawach dotyczących Państwa danych osobowych, za pośrednictwem:

  1. wiadomości e-mail, wysłanej na adres hello@convertis.pl,
  2. korespondencji tradycyjnej, wysłanej na wskazany wyżej adres siedziby Administratora.

III Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

Zakres, cel i podstawa przetwarzania Państwa danych osobowych zależy od sposobu korzystania ze Strony internetowej lub celu w jakim dane osobowe są przetwarzane. Poniżej przedstawiamy podstawowe cele dla których możemy przetwarzać Państwa dane osobowe. W przypadku innego uzyskania lub przetwarzania Państwa danych osobowych, zostaniecie Państwo o tym odpowiednio poinformowani.

 1. W związku z korzystaniem ze Strony internetowej 

  W związku z korzystaniem ze Strony internetowej nastąpi zbieranie plików cookie, w celu dostosowania zawartości Strony internetowej do Państwa preferencji oraz optymalizacji korzystania ze Strony internetowej, tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób korzystacie Państwo ze Strony internetowej, utrzymania Państwa sesji po zalogowaniu, dostarczenia ukierunkowanych reklam. 

  Za pośrednictwem Strony internetowej przechowujemy również zapytania HTTP kierowane do naszego serwera. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL.  Dokładny wykaz informacji przechowywanych w plikach logów serwera WWW jest następujący: 

  1. publiczny adres IP komputera z którego nadeszło zapytanie (może to być bezpośrednio komputer użytkownika)
  2. nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP o ile jest możliwa,
  3. nazwa użytkownika podawana w procesie autoryzacji,
  4. czas nadejścia zapytania,
  5. pierwszy wiersz żądania HTTP,
  6. kod odpowiedzi HTTP,
  7. liczbę wysłanych przez serwer bajtów,
  8. adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do strony Urzędu nastąpiło przez odnośnik,
  9. informacje o przeglądarce użytkownika,
  10. informacje o błędach, jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP.

  Dane te nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi Stronę internetową. Dla zapewnienia jak najwyższej jakości serwisu, okazjonalnie analizujemy pliki z logami w celu określenia: które strony odwiedzane są najczęściej, jakie przeglądarki stron WWW są stosowane, czy struktura strony nie zawiera błędów itp.

  Więcej informacji o danych przetwarzanych przez Stronę internetową znajdziecie Państwo w Polityce Cookies.

  Dane osobowe będą przechowywane przez okres istnienia naszego prawnie uzasadnionego interesu oraz przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń z tym związanych. Zaprzestaniemy przetwarzania danych osobowych, w przypadku złożenia sprzeciwu w zakresie wykorzystywania Państwa danych osobowych we wskazanym celu. 

  Przetwarzanie danych osobowych we wskazanym celu odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, z uwagi na prawnie uzasadniony interes Administratora

 2. W celu podjęcia czynności zmierzających do zawarcia lub wykonania umowy:

  W związku z Państwa zainteresowaniem naszą ofertą usług i produktów, nastąpi zbieranie danych niezbędnych do przygotowania oferty oraz dalszych niezbędnych do zawarcia i wykonania Umowy, w tym zapewnienia odpowiedniej wysokiej jakości naszych Usług i produktów.

  Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do wykonania umowy oraz okres przedawnienia roszczeń z niej wynikających. 

  Przetwarzanie danych osobowych we wskazanym celu odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

 3. W celu prowadzenia marketingu bezpośredniego:

  W związku z Państwa dotychczasową współpracą z nami lub potencjalnym zainteresowaniem naszą ofertą usług i produktów, nastąpi zbieranie danych w celu kierowania do Państwa wybranych i zindywidualizowanych treści o charakterze marketingowym lub związanym ze zbieraniem opinii i badaniem rynku. 

  Dane osobowe będą przechowywane przez okres istnienia naszego prawnie uzasadnionego interesu oraz przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń z tym związanych. Zaprzestaniemy przetwarzania danych osobowych, w przypadku złożenia sprzeciwu w zakresie wykorzystywania Państwa danych osobowych w celu marketingu bezpośredniego.

  Przetwarzanie danych osobowych we wskazanym celu odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, z uwagi na prawnie uzasadniony interes Administratora.

 4. W celu prowadzenia pozostałych form marketingu:

  W zakresie wymaganym przepisami prawa, w tym w ramach komunikacji elektronicznej lub telefonicznej, nasze działania marketingowe są realizowane wyłącznie za Państwa zgodą. Państwa dane będę przetwarzane wyłącznie w celu i w zakresie, który został wyraźnie wskazany w udzielonej przez Państwa zgodzie.

  Dane osobowe będą przechowywane przez okres do cofnięcia zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych w celach marketingowych. 

  Przetwarzanie danych osobowych we wskazanym celu odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

 5. W celach związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą:

  W związku z prowadzoną przez nas działalnością gospodarczą jesteśmy zobowiązani do przetwarzania Państwa danych, w zakresie niezbędnym do wypełnienia ciążących na nas obowiązków prawnych. Dotyczy to w szczególności realizacji obowiązków rachunkowych i podatkowych, jak również obowiązków wobec Państwa, które mogą wynikać z odpowiedzialności za nasze usługi i produkty.  

  Dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa oraz okres przedawnienia ewentualnych roszczeń z tym związanych. 

  Przetwarzanie danych osobowych we wskazanym celu odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

 6. W celu ochrony naszych prawnie uzasadnionych interesów: 

  Państwa dane osobowe mogą być również przetwarzane w zakresie niezbędnym do obrony naszych praw i dochodzenia roszczeń.

  Dane osobowe będą przechowywane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.

  Przetwarzanie danych osobowych we wskazanym celu odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, z uwagi na prawnie uzasadniony interes Administratora.

IV Odbiorcy danych osobowych

Państwa dane osobowe mogą być przekazywane innym odbiorcom w związku z realizacją celów przetwarzania danych, o jakich mowa powyżej. Przekazanie Państwa danych nastąpi zachowaniem wymogów poufności Państwa danych oraz w sposób realizujący obowiązki RODO i nasze standardy dotyczące ochrony danych osobowych.

Odbiorcami danych są: 

 1. nasi współpracownicy i podmioty świadczące usługi na naszą rzecz, w zakresie związanym z prowadzoną działalnością gospodarczą, w szczególności w obszarze księgowym, podatkowym, kadrowym, doradczym, prawnym, windykacyjnym, marketingowym, jak również w zakresie związanym z tworzeniem, świadczeniem i dostawą naszych usługi i produktów,
 2. kurierom i podmiotom świadczącym usługi pocztowe, w zakresie niezbędnym do dostawy korespondencji lub paczek, 
 3. organy administracji publicznej, w zakresie, w jakim będzie to wymagane przepisami prawa.

V Przekazywanie danych osobowych poza obszar EOG

Dane osobowe mogą być przekazywane poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego w zakresie związanym z korzystaniem ze Strony internetowej. 

FACEBOOK
Strona internetowa korzysta z rozwiązań portalu społecznościowego facebook.com, którego administratorem jest Facebook Inc., 1601 Willow Road Menlo Park, California 94025. Za pomocą tzw. wtyczki facebook.com, Państwa przeglądarka internetowa połączy się z serwerem facebook.com i wyśle informacje o odwiedzanych stronach internetowych. Jeżeli podczas korzystania ze Strony internetowej będziecie Państwo zalogowani na koncie facebook.com, informacje o Państwa aktywności mogą być zapisywane przez facebook.com i ujawniane na państwa koncie, w szczególności w zakresie w jakim skorzystanie Państwo z opcji „Lubię to!” lub pozostawicie komentarz. Aby uniknąć rejestracji wizyty na naszej Stronie przez facebook.com, Powinniście Państwo wylogować się z serwisu Facebook przed odwiedzeniem Strony internetowej.

GOOGLE
W podobnym zakresie, dane mogą być również przekazywane do Google LLC, Mountain View, Kalifornia, Stany Zjednoczone, w ramach korzystania z rozwiązań dostarczonych przez Google, w szczególności Google Analytics i Googl Adwords.

HOTJAR
Używamy okresowo narzędzia analitycznego Hotjar, zapewnianego przez Hotjar Limited, Level 2, St Julian’s Business Centre, 3, Elia Zammit Street, St Julian’s STJ 1000, Malta. Z pomocą Hotjar możemy analizować zachowania odwiedzających stronę (np. czas na stronie, klikane linki, anonimowe obserwowanie zachowań użytkownika itp.)

HubSpot
Hubspot to platforma do marketing przychodzącego (tzw. Inbound marketing) i sprzedaży, z której korzystamy w marketingu e-mailowym, automatyzacji marketingu, personalizacji stron internetowych i integracji danych CRM o potencjalnych klientach z ich danymi behawioralnymi. HubSpot gromadzi historię przeglądania (tylko z naszej strony) oraz dane osobowe użytkownika pozyskane za pośrednictwem formularzy. Produkty HubSpot są hostowane w amerykańskich centrach danych, a HubSpot przechowuje dane użytkowników przez 12 miesięcy.

Więcej informacji w tym zakresie znajdziecie Państwo w dokumencie Polityka Cookies.

VI Uprawnienia osób których dane przetwarzamy

Poniżej przedstawiamy uprawnienia jakie Państwu przysługują, w związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych. 

Ze swoich uprawnień możesz skorzystać kontaktując się z nami pisemnie, na wskazany wyżej adres siedziby Administratora lub e-mailem.

 1. Prawo do informacji oraz prawo dostępu

  Jesteście Państwo uprawnieni do uzyskania potwierdzenia, czy przetwarzamy Państwa dane osobowe, a jeżeli ma to miejsce, jesteście Państwo uprawnieni do uzyskania dostępu do nich oraz następujących informacji:

  1. cele przetwarzania;
  2. kategorie odnośnych danych osobowych;
  3. informacje o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione, w szczególności o odbiorcach w państwach trzecich lub organizacjach międzynarodowych;
  4. w miarę możliwości planowany okres przechowywania danych osobowych, a gdy nie jest to możliwe, kryteria ustalania tego okresu;
  5. informacje o prawie do żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych Państwa dotyczącego oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania;
  6. informacje o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego;
  7. jeżeli dane osobowe nie zostały zebrane bezpośrednio od Państwa – wszelkie dostępne informacje o ich źródle;
  8. informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu Państwa danych, jeżeli takie następuje.

  Jeżeli Państwa dane osobowe będą przekazywane do państwa trzeciego (nienależącego do EOG), jesteście Państwo uprawnieni do otrzymania on nas informacji o zastosowaniu odpowiednich zabezpieczeń, jakie zostały podjęte w celu zachowanie bezpieczeństwa Państwa danych (zgodnie z wymaganiami RODO). 

  Jesteście Państwo uprawnieni do uzyskania jednej, nieodpłatnej kopii Państwa danych osobowych, które są przez nas przetwarzane.  

  Powyższe uprawnienia wynikają z przepisu art. 15 RODO. 

 2. Prawo do cofnięcia zgody

  Jeżeli przetwarzamy dane osobowe na podstawie Państwa zgody, mają Państwo prawo w dowolnym momencie wycofać taką zgodę. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. 

  W przypadku cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, zaprzestaniemy ich przetwarzania w najkrótszym możliwym czasie.  Państwa dane osobowe będą mogły być jednak przechowywane przez okres do 14 dni od dnia złożenia wniosku, z przyczyn technicznych i organizacyjnych, w zakresie niezbędnym do ich usunięcia lub zanonimizowania. 

  Cofnięcie zgody, nie będzie miało jednak wpływu na dalsze przetwarzanie przez nas Państwa danych osobowych, jeżeli będziemy do tego uprawnieni z uwagi na inne podstawy prawne takiego przetwarzania, w szczególności jeżeli dane będą potrzebne do wykonania umowy, realizacji naszych prawnych obowiązków lub w celu ochrony naszych praw i interesów. 

  Powyższe uprawnienia wynikają z przepisu art. 7 RODO. 

 3. Prawdo do sprostowania danych

  Jesteście Państwo uprawnieni do żądania od nas niezwłocznego sprostowania Państwa danych osobowych, które są nieprawidłowe, jak również uzupełnienia niekompletnych danych, w zakresie zgodnym z ich przetwarzaniem. 

  Powyższe uprawnienia wynikają z przepisu art. 16 RODO. 

 4. Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”)

  Jesteście Państwo uprawnieni do żądania od nas niezwłocznego usunięcia dotyczących Państwa danych osobowych. W takiej sytuacji usuniemy dane bez zbędnej zwłoki, jeżeli wystąpi jedna z następujących okoliczności:

  1. Państwa dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;
  2. cofnęliście Państwo zgodę, na której opiera się przetwarzanie danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania;
  3. złożyli Państwo sprzeciw wobec przetwarzania, z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania lub złożyli Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego;
  4. dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;
  5. dane osobowe muszą zostać przez nas usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego.

  Powyższe uprawnienia wynikają z przepisu art. 17 RODO. 

 5. Prawo do sprzeciwu

  Jesteście Państwo uprawnieni do wniesienia sprzeciwu – z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją – wobec przetwarzania Państwa danych osobowych, które przetwarzamy z uwagi na swój prawnie uzasadniony interes. 

  Jesteście Państwo również uprawnieni do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego.

  W przypadku wniesienia sprzeciwu niezwłocznie zaprzestaniemy przetwarzania Państwa danych osobowych, chyba że będzie istniała ważna, prawnie uzasadniona podstawa do przetwarzania, nadrzędna wobec Państwa interesów, praw i wolności lub będzie to niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

  Powyższe uprawnienia wynikają z przepisu art. 21 RODO. 

 6. Prawo do przenoszenia danych

  Jesteście Państwo uprawnieni do otrzymania w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego Państwa dany osobowych, które zostały nam przekazane, jak również żądania aby dane te zostały przesłane innemu administratorowi.

  Powyższe uprawnienia wynikają z przepisu art. 20 RODO. 

 7. Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego

  Jesteście Państwo uprawnieni wnieść skargę do organu nadzorczego, w państwie członkowskim swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia, jeżeli sądzą Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

  W Polsce skargę wnosi się do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Szczegółowe informacje dotyczące składania skarg są dostępne na stronie internetowej urzędu www.uodo.gov.pl w zakładce „Skargi”.

  Powyższe uprawnienia wynikają z przepisu art. 77 RODO. 

VII Zautomatyzowane sposoby przetwarzania danych

Nie stosujemy zautomatyzowanych procesów przetwarzania danych osobowych i Państwa dane osobowe nie są przez nas profilowane.   

VIII Odnośniki do innych stron

Strona internetowa może zawierać odnośniki do innych stron internetowych. Nie ponosimy odpowiedzialności za treści zawarte na tych stronach, cele i zakres przetwarzania Państwa danych osobowych za pośrednictwem tych stron oraz za obowiązujące tam zasady zachowania prywatności. Rekomendujemy, by po przejściu na inne strony, zapoznać się z ustaloną tam polityką prywatności. 

Powered by Trust.Reviews